Risicobewustzijn en Rampenvermindering

  • Geplaatst op
  • Door Lisette
Risicobewustzijn en Rampenvermindering

Internationale Dag voor het Beheersen van Natuurrampen - Wees je bewust van RampenRiscicoVermindering!

Moeder Aarde is niet blij. Dat is (gelukkig!) wereldnieuws. Dus, tenzij je de laatste tijd onder een enorme steen hebt geleefd, iedereen weet wel dat het niet zo goed gaat met onze planeet en het klimaat. Tijd voor actie, dus! Vandaag, 13 oktober, is zo’n actiedag. Wij van BEUK vinden het belangrijk, nuttig en interessant om je daar meer over te vertellen. Zo hopen we steeds meer mensen mee te nemen in ons doel om de balans in onze wereld te herstellen.

 

Internationale Dag voor het Beheersen van Natuurrampen Nederland

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, zo ook het klimaat. Je zou kunnen zeggen dat Moeder Aarde in het nauw komt en daar op reageert, waardoor er meer en meer grote rampen gebeuren. Rampen door extreme weersomstandigheden en andere natuurlijke en door de mens veroorzaakte gevaren. Daarom wordt hier elk jaar op 13 oktober, zelfs al vanaf 1989, met de Internationale Dag voor het Beheersen van Natuurrampen veel aandacht gevraagd.

 

Bewustzijn vieren

In 1989 deden de Verenigde Naties een oproep voor een speciale dag om wereldwijd meer aandacht te vragen voor risicobewustzijn en rampenvermindering. Op deze dag, elke 13 oktober sinds 1989, vieren we hoe mensen en gemeenschappen over de hele wereld zich meer en meer bewust worden van het belang om hun blootstelling aan rampen te verminderen en de risico’s waarmee wij worden geconfronteerd te beperken. En minstens zo belangrijk is het feit dat er op deze dag ook wordt stilgestaan wordt en erkenning wordt gegeven voor de vooruitgang die al geboekt is. Geeft hoop. 
Keigoed initiatief dus, als je het ons vraagt!

 

Natuurrampen Nederland - Lokaal niveau

Rampen hebben de meeste impact op lokaal niveau. Ze kunnen levens kosten en grote sociale en economische problemen veroorzaken. Zo worden er bijvoorbeeld jaarlijks miljoenen mensen verdreven. Veel van deze rampen worden verergerd door de klimaatverandering. Ze hebben een negatie op investeringen in duurzame ontwikkeling en de gewenste resultaten. Dus juist ook op lokaal niveau moeten er risico’s worden beperkt en plannen worden gemaakt voor RampenRisicoVermindering (note-to-self: prachtig woord, onthouden!). Speciaal hiervoor is in 2015, tijdens de derde VN-wereldconferentie over deze risicovermindering, in Sendai, Japan, een raamwerk opgesteld.

 

Sendai-raamwerk

Dit Sendai-framework benadert de RampenRisicoVermindering op een mensgerichte en actiegerichte manier. Het is van toepassing op het risico van kleinschalige en grootschalige rampen, die worden veroorzaakt door de mens of natuurlijke gevaren. Aanverwante milieu-, technologische en biologische gevaren en risico’s zijn hier ook in meegenomen.

 

Natuurrampen - Editie van 2021

Dit jaar zijn de pijlen gericht op "Internationale samenwerking voor ontwikkelingslanden om hun rampenrisico en rampenverliezen te verminderen." Het jaar 2021 belooft een succesjaar te worden als het gaat om het realiseren van de in 2015 overeengekomen beleidsagenda. En dat zou echt geweldig zijn, want zonder echte klimaatactie in de komende tien jaar zullen extreme weersomstandigheden overweldigend zijn. Vooral voor ontwikkelingslanden.

 

Natuurrampen - Ontwikkelingslanden

Rampen treffen landen met lage en middeninkomens onevenredig, met name wat betreft sterfte, aantal gewonden, ontheemden en daklozen, economische verliezen en schade aan kritieke infrastructuur. We kunnen armoede en honger niet uitroeien als we niet méér investeren in het verminderen van rampenrisico's. Internationale samenwerking is dus essentieel voor het vergroten van rampenbestendigheid in het licht van extreme weersomstandigheden en andere natuurlijke en door de mens veroorzaakte gevaren.

 

Actie!

Lieve lezers, sta vandaag een beetje extra stil bij het klimaat. Bij duurzaamheid. Bij het herstellen van onze planeet. Ze vraagt erom. Dus kies bewust en koop bewust. Duurzame meubels van BEUK ;), maar ook ecologisch verantwoorde voeding en kleren. Samen voor een betere wereld!

Gratis bezorging vanaf 150 euro

Voor heel Nederland én Belgie

Snel geleverd & gemonteerd

Montage vanaf € 49,95 per meubel

Na montage nemen we de verpakking mee

Wel zo makkelijk