De voordelen van FSC-hout

 • Geplaatst op
 • Door Corné den Boef
De voordelen van FSC-hout

FSC-hout is hout dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale kwesties van de toekomst.

Wat is FSC-hout?

FSC-hout is hout dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale kwesties van de toekomst. FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’, oftewel Raad voor Duurzaam Bosbeheer. Dit is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert.

Door de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar grondstoffen, zoals hout. Om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen is het van groot belang dat hout op een verantwoorde en duurzame manier wordt geoogst en verwerkt. FSC-hout is in het leven geroepen omdat er per minuut meer dan 36 voetbalvelden aan bos verdwijnt. Dit gebeurt vooral in de tropische bossen in de Amazone, Congo, en Zuid-Oost Azië. Deze ontbossing is verantwoordelijk voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en heeft dus veel invloed op de klimaatverandering. Daarnaast verdwijnt er een groot leefgebied voor zowel mens als dier.

Het FSC-systeem ziet erop toe dat de bossen op onze wereld kunnen blijven door verantwoord bosbeheer. Verantwoord bosbeheer houdt in dat het leefgebied van mens en dier wordt beschermd, maar het richt zich ook op de eerlijke behandeling van de lokale bevolking en arbeiders in de bossen.

 

Voordeel van FSC-hout

Tijdens de productie van onze duurzame meubels maken wij gebruik van duurzaam FSC-hout. Op deze manier proberen wij een bijdrage te leveren aan de bescherming van wereldwijde en een gezonde leefomgeving voor miljoenen mensen en dieren. Eén van de voorwaarden van het FSC-systeem is bijvoorbeeld dat een tropisch oerwoud maar eens in de 30 jaar beperkt gepakt mag worden. Nadat het bos gekapt is heeft het dus genoeg tijd om te herstellen en worden er in sommige gevallen ook bomen bijgeplant. Hiernaast draag je met de aankoop van FSC-hout bij aan de economische waarde van de bossen.

 

De certificering

Om de FSC keurmerk te verkrijgen dient het hout aan 10 voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de Raad van Duurzaam Bosbeheer. Dit zijn de volgende voorwaarden:

 

 • Het beheer van de bossen dient te voldoen aan de nationale en internationale wetgeving. Daarnaast gelden er internationale afspraken en verdragen, plus principes en criteria van FSC zelf, waaraan de beheerders van de bossen dienen te voldoen.
 • Ten aanzien van het land en bos moeten gebruiks- en eigendomsrechten zijn vastgelegd en gedefinieerd. Bovendien moeten deze rechtsgeldig zijn.
 • De rechten van de lokale bevolking (formeel en traditioneel) moeten gerespecteerd en erkend worden.
 • Ook op de lange termijn wordt met goed bosbeheer het economische en sociale welzijn van de arbeiders ten minste in stand gehouden.
 • De producten die afkomstig zijn uit het bos moeten efficiënt benut worden, op een manier dat de ecologische, sociale en economische functies van het bos op de lange termijn gewaarborgd blijven.
 • De ecologische en landschappelijke waarden, biodiversiteit en het ecosysteem van het bos moeten worden beschermd.
 • Opstellen en toepassing van een beheerplan, waarin lange termijn doelen staan geformuleerd. Dit plan dient continu worden geactualiseerd.
 • Regelmatige toetsing van de oogst, de handelsketen, de staat waarin het bos verkeerd en de managementactiviteiten. Tevens toetsing van de ecologische en sociale effecten van het bosbeheer.
 • Extra zorg voor bossen met een hoge natuur- en/of cultuurwaarde, zodat de kenmerkende eigenschappen behouden blijven of worden versterkt.
 • De bovenstaande negen principes gelden ook voor bosplantages. Bosplantages kunnen als aanvulling dienen op houtoogst uit natuurlijke bossen zodat de druk op deze bossen vermindert. Het herstel en behoud van de natuurlijke bossen dient tevens te worden bevorderd.

 

Wil je meer weten over FSC-hout of het gebruik ervan in onze meubels? Neem dan contact met ons op.

Trustpilot

Gratis bezorging vanaf 150 euro

Voor heel Nederland én Belgie

Snel geleverd & gemonteerd

Montage € 49,95 per meubel

Na montage nemen we de verpakking mee

Wel zo makkelijk